HÅNDVÆRKERFRADRAGET ER PT. SAT I BERO. !!! VI HÅBER OG TROR DET KOMMER IGEN ??

 

Sådan fungerer det nye håndværkerfradrag
Regeringens nye tilskudsordning kan give et ægtepar et tilskud på op til 30.000 kroner årligt. Ordningen gør det billigere at renovere din bolig (eller få hjælp til rengøring og havearbejde) – og tilskuddet får du, fordi du kan trække ca. en tredjedel af arbejdslønnen til håndværkere fra i skat. Fradraget træder i kraft allerede 1 juni.

Den nye boligjobordning – kort fortalt
Skattefradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet – både ude og inde
Skattefradraget svarer til et tilskud på ca. 1/3 af lønudgiften
Gælder for personer fyldt 18 år og kan maks. udgøre 15.000 kr. årligt pr/prs.

Kilde: Finansministeriet

Der ydes blandet andet tilskud til:
Boligens ydre rammer:

 • Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
 • Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas
 • Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.-m.
 • Reparation, maling og isolering af ydervægge
 • Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede
 • Fornyelse eller etablering af dræn Radonsikring
 • Installation af solfangere og solceller

Boligens indre rammer:

 • Reparation eller fornyelse af køkken og bad
 • Gulvarbejder
 • Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Installation eller forbedring af afløbsinstallationer
 • Reparation eller udskiftning af vandinstallationer
 • Reparation eller fornyelse af elinstallationer
 • Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg
 • Reparation, installation eller udskiftning af biokedelanlæg
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeenheder
 • Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper
 • Maler- og tapetserarbejde

Kilde: SKAT.dk

Du kan finde yderligere information om håndværkerfradrag på SKAT's hjemmeside ved at trykke på dette link

Du er her: Håndværkerfradrag